DNS dle prof. Pavla Koláře

DNS znamená dynamická neuromuskulární stabilizace.

Dynamická - žádná činnost není pouze statická.

Neuromuskulární - svalovou činnost nelze oddělit do nervové soustavy, kterou je řízená.

Stabilizace - ideální nastavení páteře a kloubů, tak aby nebyly přetěžované.

V DNS se jedná o diagnostiku a následnou léčbu, která vychází z kineziologie dítěte. V 1. roce našeho života se vyvíjí činnost nervového systému. Pokud je ideální, dá se předpokládat, že ideálně bude probíhat i vývoj po stránce pohybové. A tak současně i platí, že neideální vývoj během prvního roku života úzce souvisí s pohybovými poruchami v dospělosti.

V tomto raném období věku dítěte se vyvíjí svalové souhry, které jsou pro nás určující v celém dalším životě.Často ale k poruchám dochází už v 1. roce, nebo později vlivem přetížení, přetrénování, úrazem, nesprávnými pohybovými návyky.

Příčinou potíží bývá svalová nerovnováha a přetížení vzniká v důsledku špatné funkce svalů stabilizačního systému páteře (HSSP), který tvoří bránice, břišní svalstvo, svaly pánevního dna a svaly páteře.

Metoda DNS se nezabývá posilováním jednotlivých svalů, ale pomocí specifických cvičení ovlivňuje jejich vzájemnou souhru. Cílem cvičení je především stabilizace trupu aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře, která je předpokladem i pro kvalitní cílenou funkci svalů končetin. Dochází tak k optimalizaci sil, kterými působí svaly na páteř a klouby tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování.

Cílem DNS není jen změna funkce svalů, ale celého nastavení nervového systému, kde opravuje nesprávný pohybový program.

© 2012-2023 Edita Lachmanová – Fyzioterapie Dobříš
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!